Укр

Рус

Умови та правила

Угода користувача

Використання Інформаційного сервісу smartinfo.com.ua Користувачем означає, що Користувач приймає і зобов'язується дотримуватися всіх нижченаведених умов цієї Угоди. Адміністрація smartinfo.com.ua залишає за собою право вносити до Угоди зміни, які набирають чинності з моменту публікації.

Основні терміни

Сайт - сукупність розміщених у мережі електронних документів (файлів), об'єднаних єдиною темою, дизайном та єдиним адресним простором домену smartinfo.com.ua. Стартова сторінка Сайту розміщена в мережі Інтернет за адресою smartinfo.com.ua.

Користувач Сайту (Користувач) - особа, що пройшла Процедуру реєстрації та отримала індивідуальний логін і / або пароль, а також має свій Профіль. Для цілей Угоди користувача під Користувачем розуміється також особа, яка не пройшла Процедуру реєстрації, але здійснює доступ до Сайту та / або використовує і / або використовувала його. Будь-яка особа, яка здійснює доступ до Сайту, цим автоматично підтверджує, що вона повністю погоджується з положеннями Угоди користувача, і що стосовно неї можливе застосування вимог, встановлених Угодою користувача.

Адміністрація Сайту (Адміністрація) - ФОП Шапоренко Є.М. Адміністрації належать усі відповідні майнові права на Сайт, включаючи права на доменне ім'я Сайту, нею здійснюється його адміністрування.

Обліковий запис користувача (Акаунт) - інтернет-простір, захищений паролем. Містить інформацію про користувача і Контент, згенерований Користувачем. Обліковий запис містить особисті та контактні дані Користувача, включаючи, але не обмежуючись такими, як телефон, електронна адреса, посилання на соціальні мережі, тексти, фотографії.

Контент - будь-яке інформаційно-значиме наповнення інформаційного ресурсу, в тому числі у вигляді текстів, рецензій, коментарів, анонсів, фото, у тому числі новини та інші матеріали, залишені користувачем на Сайті під своїм обліковим записом.

1. Предмет Угоди користувача

1.1. Ця Угода користувача (далі Угода) є юридично зобов'язуючим договором між smartinfo.com.ua та Користувачем і регламентує використання послуг smartinfo.com.ua. Користувачем визнається фізична особа, яка належним чином приєдналася до цієї Угоди.
1.2. Текст Угоди виводиться Користувачеві при реєстрації на сайті smartinfo.com.ua (далі Сайт). Угода набуває чинності з моменту підтвердження Користувачем його згоди з умовами шляхом проходження реєстрації та діє протягом усього часу надання та використання послуг.

2. Обмеження відповідальності Адміністрації

2.1. Адміністрація докладає всіх можливих зусиль для того, щоб уникнути розміщення на Сайті недбалої, образливої, яка не відповідає дійсності або завідомо неповної інформації, проте, в кінцевому рахунку, відповідальність за неї покладається на осіб, які її надали або самостійно розмістили.
2.2. Оскільки ідентифікація користувачів інтернет-сайтів є проблематичною з технічних причин, Адміністрація не відповідає за те, що зареєстровані користувачі є дійсно тими людьми, за кого себе видають, і не несе відповідальності за можливу шкоду, заподіяну іншим особам з цієї причини.
2.3. Ні за яких обставин Адміністрація не несе відповідальність перед Користувачем або будь-якими третіми особами за будь-які прямі, непрямі, ненавмисні збитки, включаючи упущену вигоду або втрачені дані, заподіяння шкоди честі, гідності або діловій репутації, викликаних використанням Сайту або результатів інтелектуальної діяльності, розміщених на Сайті.
2.4. У разі пред'явлення третіми особами претензій до Адміністрації, пов'язаних з використанням Користувачем Сайту, Користувач зобов'язується своїми силами і за свій рахунок врегулювати вказані претензії з третіми особами, захистивши Адміністрацію від можливих збитків і позовів.

3. Адміністрація має право:

3.1. У будь-який час змінювати оформлення Сайту, його Контент, список сервісів, змінювати або доповнювати використовувані скрипти, програмне забезпечення та інші об'єкти, що використовуються або зберігаються на Сайті.
3.2. За необхідності відправляти Користувачам електронною поштою повідомлення, що стосуються використання Сайту.
3.3. Змінювати (модерувати) або видаляти будь-який Контент, що порушує цю Угоду, а також призупиняти, обмежувати або припиняти доступ Користувача до всіх або до будь-якого з розділів або сервісів Сайту з попереднім повідомленням або без такого.

4. Користувач має право:

4.1. Розміщувати Контент, що не суперечить цій Угоді.
4.2. Звертатися до Адміністрації Сайту з метою вирішення суперечливих питань.
4.3. Безкоштовно користуватися всім Контентом сайту, як редакційним, так і користувацьким, в особистих цілях, не пов'язаних з цілями отримання комерційної вигоди.

5. Користувач зобов'язується:

5.1. Вживати належних заходів для забезпечення збереження особистого логіна й пароля для доступу до Сайту.
5.2. Регулярно знайомитися зі змістом цієї Угоди, з метою своєчасного ознайомлення з її змінами.
5.3. Нести повну відповідальність за будь-які дії, вчинені Користувачем з використанням його Акаунта, а також за будь-які наслідки, які могло спричинити або спричинило подібне його використання.
5.4. Користувач, використовуючи той чи інший розділ сайту, зобов'язується дотримуватися правил користування цим розділом сайту, якщо такі існують і описані в цьому розділі.
5.5. Використовуючи інформацію з Сайту, Користувач усвідомлює і враховує ризики, пов'язані з її можливою недостовірністю, а також з тим, що деяка інформація може здатися йому загрозливою, образливою, наклепницькою, свідомо помилковою, грубою, непристойною. Якщо це сталося, Користувач повинен негайно повідомити Адміністрацію про наявність подібної інформації.

6. Даною Угодою на Сайті забороняється:

6.1. Розміщувати будь-яку рекламу, за винятком випадків, санкціонованих Адміністрацією Сайту, а також в рамках сервісів розміщення комерційних оголошень і реклами, що надаються Сайтом на умовах, які зазначаються окремо.
6.2. Створювати і розсилати небажані електронні листи і повідомлення користувачам smartinfo.com.ua.
6.3. Розміщувати будь-яку інформацію, що порушує права користувачів або третіх осіб на об'єкти інтелектуальної власності.
6.4. Розміщувати будь-яку інформацію, яка є дискредитуючою, непристойною, порнографічною, образливою, ганьбить, або іншим чином порушує закон або права будь-якої третьої сторони, або зміст, який ображає, залякує або висловлює негативне ставлення до особи або групи осіб на підставі релігії, статі, сексуальної орієнтації, раси, національності, віку чи інвалідності.

7. Права на Контент, розміщений на Сайті

7.1. Усі використані й розміщені на Сайті результати інтелектуальної діяльності, а також сам Сайт є інтелектуальною власністю їх законних правовласників і охороняється законодавством України про інтелектуальну власність, а також відповідними міжнародними правовими конвенціями.
7.2. Ніякий Контент не може бути скопійований (відтворений), перероблений, поширений, опублікований, викачаний, переданий, проданий або іншим способом використаний цілком або по частинах, без попереднього дозволу правовласника, крім випадків, коли правовласник документально надав свою згоду на вільне використання матеріалу будь-якою особою, за винятком випадків, встановлених цією Угодою, а також чинним законодавством України.
7.3. Усі матеріали, права на які належать Адміністрації Сайту smartinfo.com.ua, можуть бути відтворені у будь-яких засобах масової інформації, на серверах мережі Інтернет або на будь-яких інших носіях без будь-яких обмежень за обсягом і термінами публікації. Цей дозвіл рівною мірою поширюється на газети, журнали, радіостанції, телеканали, сайти і сторінки мережі Інтернет. Єдиною умовою передруку та ретрансляції є пряме посилання на першоджерело smartinfo.com.ua. Попередньої згоди на передрук з боку видавців або авторів Сайту не потрібно.
7.4. Для Інтернет-ресурсів обов'язковою умовою будь-якого виду цитування є розміщення активного прямого гіперпосилання в кінці матеріалу.
7.5. При відтворенні матеріалів не допускається переробка їх оригінального тексту. Скорочення або перекомпонування частин матеріалу допускається, але тільки тією мірою, якою це не призводить до спотворення його сенсу.
7.6. Адміністрація Сайту smartinfo.com.ua не несе відповідальності перед фізичними та юридичними особами за будь-які збитки, повністю або частково завдані в результаті використання даних.

8. Вирішення спорів

8.1. Ця Угода є публічною офертою, у відповідності зі ст. 634 Цивільного кодексу України. Згодою Користувача з умовами цієї Угоди (акцептом) вважається фактичне користування Сайтом, його сервісами та результатами інтелектуальної діяльності, розміщеними на ньому.
8.2. Користувач і Адміністрація Сайту прагнуть до вирішення розбіжностей, пов'язаних з виконанням обов'язків і прав, визначених у відповідності до цієї угоди, шляхом проведення переговорів або виявлення прийнятних альтернативних способів врегулювання спорів.
8.3. До відносин сторін застосовується законодавство України, спори вирішуються за законодавством України.
8.4. Електронне листування сторін та їх представників має силу доказів при досудовому та судовому вирішенні спору.
8.5. У разі виникнення протиріч, текст Угоди, розміщений на Сайті, матиме перевагу в порівнянні з будь-яким іншим текстом.